Verkostohavaintoja

Pieni havaintoja oppimisverkostoista.

- profiili: pienikin kuva merkityksellinen, profiilitiedot, profiilisivu, saako sitä sisustettua omaan tyyliin vai ei
- tulorituaalit
- kuka on äänessä, äänivastuiden jakaminen
- mahdollisuus tehdä omia aloitteita (avata keskusteluita, perustaa ryhmiä yms.)
- toiminnan etäseuraaminen (viestivirta halutulla tavalla - sposti, syötteet, mikroviestit)
- aktivoinnit (kyselyt, tiedotteet…)
- tapahtumat
- merkit, symbolit, värit, nimet

- verkoston voimana vastustaminen > purkava ja hiipuva, poissulkeva
- auktoriteetin tai karismaattisen henkilön, gurun ympärille syntyvä verkosto > herkästi hajoava, dogmit, oikeaoppisus, lahkolaisuus, koulukunnat, poissulkeva

- miten löytää oppimisverkostoja, miten verkostot ovat yhteydessä toisiinsa vrt. iTunes U (seli: Apple on toteuttanut nerokkaasti tuon löytämisasian. Wikien kohdalla on nyt esim. tilanne, jossa niitä ei oikein millään saa suodatettua esiin, blogeihin kehittyi jo alkutaipaleella bongauspalveluita ja Google hakee blogeja.)
- yhteys Wikiopistoon?
- kielirajat ja niiden yli, konekäännökset apuna, kulttuurien kohtaaminen

- oppimisverkostojen yhteys avoimeen tieteeseen (oppibaari-ajatus yhdestä vanhasta yrittäjyyskasvatuksen kurssityöstä)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License