Yleinen taidehistoria

29.9.2009 Luento (1.)

Mitä on taide? Mitä on historia? Mikä on historian raja? Onko tämä päivä historiaa?

Vaikea kirjoittaa historiaa silloin kun eletään mukana. Historian kirjoituksen tavoitteena katsoa ulkopuolelta, perspektiivistä. Altti Kuusi: historia on ujo tiede. Ei ole tarpeeksi eriytynyt, eikä tarpeeksi integroitunut.

Taiteilijuus, sen näkyville tuominen, kuten ekspressionismissa.

EDIT

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License