Kirjallisuus

Tässä tentittävää kirjallisuutta

Ainakin mikroartikkeleita ja lukupiirejä.

A5a) Vuorovaikutteisen median historian tutkimus, 4 op:

1. Hafner & Lyon: Where Wizards Stay Up Late: The Origins of the Internet (Touchstone, 1998).
2. Levy: Hackers: Heroes of the Computer Revolution. Penguin, 2001.
3. Berners-Lee: Weaving the Web. Harper, 2000.

A5b) Verkkomedian tutkimus, 4 op:

1. Rheingold: Smart Mobs: The Next Social Revolution. Perseus, 2002.
2. Mika: Social Networks and the Semantic Web. Springer, 2007.
3. www.wikipedia.org (suoritustapana kriittinen katsaus Wikipedian toiminnan ja rakenteen kehitykseen).

A5c) Pelitutkimus, 4 op:

1. Juul: Half-Real: Video Games Between Real Rules and Fictional Worlds. MIT Press, 2005:
2. Kline, Dyer-Witheford & de Peuter, (toim.): Digital Play: The Interaction of Technology, Culture, and Marketing. McGill-Queen's University Press, 2003.

A5d) Avoimen tietoyhteiskunnan tutkimus, 4 op:

1. Himanen: Hakkerietiikka ja informaatioajan henki. WSOY, 2001.
2. Lessig: Free Culture: The Nature and Future of Creativity. Penguin, 2004.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License