ITIMA71

[Kurssi opinto-oppaassa http://www.uta.fi/laitokset/infim/opiskelu/opetusohjelma.html?kieli=fi&lvv=2010&aine=ITIM&id=10083].

Voi suorittaa esseellä, kahdesta artikkelista/tutkimusmenetelmästä raportti. Jos aikaisempia opintoja, joissa tutkimusmenetelmä, voidaan korvaavuutta katsoa.

Moodleen tulee kurssialue ja sieltä tulee tiedotuksia. Kurssiaineistot tulevat Moodleen.

Korvaavus saatu 8.9.10. Perusteena edeltävien opintojen tutkimusmenetelmäkurssit, joita oli kertynty - nyt saa nauraa - 86 op ja kyytipojiksi vielä 18 op tieteenfilosofiaa.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License