ITIMA24 Interaktiivinen media, yhteiskunta ja kulttuuri 4 op

7 luentoa eri teemoista

Opettajien blogi (salasana) http://itima24.wordpress.com/

http://www.uta.fi/sis/infim/kurssisivut/ITIMA24.html Kuvaus:

Yleiskuvaus

Kurssi tarkastelee interaktiivista mediaa osana yhteiskuntaa (työelämää, taloutta, kansalaisyhteiskuntaa, politiikkaa, yhteiskunnallisia liikkeitä) ja kulttuuria (merkitykset, käytännöt, normit, arvot, arki, taide).

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on perehdyttää interaktiivisen median kehitykseen osana laajempaa yhteiskunnallista ja kulttuurista muutosta, auttaa jäsentämään median suhteita yhteiskunnan muihin ilmiöihin, valottaa merkitysten luomisen ja välittämisen rakenteita interaktiivisen media piirissä, antaa käsitteitä mediailmiöiden arviointiin ja kontekstualisointiin, tunnistaa mediakäytäntöjen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja soveltaa niitä koskevia teoriaperinteitä, sekä luoda kokonaiskuvaa interaktiivisen median sosiaalisen ulottuvuuden tutkimuksesta.

Sisältö

Teoriat ja tutkimus koskien interaktiivisen median yhteiskunnallisia ja kulttuurisia vaikutuksia, interaktiivisen median historia ja media-aktivismi, digitaalisen tuotannon erityispiirteet, vertaistuotanto, mediamuotojen globalisaatio ja alueelliset erityispiirteet, interaktiivinen media taide- ja ilmaisumuotona, osallistumisen kulttuuri sekä julkisen ja yksityisen murros.

Luennot: kahdeksan kolmen tunnin luentokertaa (keskiviikkoisin kello 12-15) 9.3. alkaen sekä päätösseminaari 13.5. klo 12 alkaen

Suoritus: (1) Läsnäolo luennoilla ja päätösseminaarissa, (2) oppimispäiväkirja tai -blogi, (3) essee, joka esitetään päätösseminaarissa, sekä (4) toisen opiskelija esseen kommentointi päätösseminaarissa.

Kirjallisuus: Ilmoitetaan ensimmäisellä luennolla.

Oppimispäiväkirjablogi (pal. 9.5.), loppuseminaari, käynti sosiologipäivillä.

Esim. tammikuun numero Wired-lehte. Blogissa voi pohtia ja analysoida lukemaansa. Blogi edistää esseen tekemistä. Mieluiten ryhmäessee, voi tehdä myös yksin, mieluiten 3 hö ryhmissä.

Tällä kurssilla interaktiivista mediaa käsitellään = internet.
Mitä internet on? Koneita, verkkojen verkko? Mitä muuta internet on? Aina verkkoajassa eläneiden ihmisten on vaikeaa ymmärtää portinvartija-aikaa internetissä, ettei voi noin vain laittaa videoita nettiin.

Olemmeko jossakin toisessa maailmassa kun olemme internetissä.
Erotteluun irl lihamaailma ja se joku muu kyseenalainen
vastaheitto afk=away from keyworld, eikä enää tarvita edes sitä keyboardia

pääsy interaktiiviseen mediaan, netin vaikutus ihmisten arkeen, toimintaan, ajankäyttöön
mikä on internetin vaikutus
vrt. auton vaikutus, mitä auto teknologiana vakutti kulttuuriin: tiet, motellit, huoltamot, lähiöt etc.
tietyt rakenteet ennen uutta teknologiaa, tietty osa liiketoiminnasta häviää ja saatetaan vastustaa
teknologia ja determonismi? ei voi epäkeksiä keksimisen jälkeen, onko vaikutus automaattinen, ovatko vaikutukset vääjäämättömiä

keskustelua hypetyksen ja uusi-teknologia-haitallista > molemmat edustavat teknologiadeterminismiä, jossa ajatellaan, että teknologia on aina samanlaista riippumatta siitä missä sitä käytetään, kuka miten yms.

pääsy informaatioon on ratkaistu: meillä on kirjasto ja sieltä pääsy kaikkeen tarpeelliseen informaatioon, onko tämä riittävää

se, että saa valtavan paljon tietoa ei ole avain onneen, sitä tietoa pitäisi osata soveltaa ja nivoa se tieto johonkin muuhun

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License